Автори

Валика Борисова

Валика Борисова, зав.сектор Микробиология в МДЛ БОДИМЕД

Владимир Миланов

главен експерт, Дирекция „Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми”, Министерство на здравеопазването, София Кореспонденция: Д-р Владимир Миланов, Дирекция „Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми”, Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя” №5, 1000 София, e-mail: vlmilanov@yahoo.com

Гергана Петрова

асистент, д-р, Клиника по детски болести, УМБАЛ ”Александровска”, Медицински университет – София Кореспонденция: д-р Гергана Петрова, асистент, Клиника по детски болести, УМБАЛ ”Александровска”, Медицински университет – София, бул. „Георги Софийски” 1, София 1431, gal_ps@yahoo.co.uk

Диляна Вичева

Доц. Д-р Диляна Вичева, д.м., Катедра по УНГ болести, Медицински Университет, Пловдив

Димитър Узунов

Димитър Узунов

Димо Димов

д-р Димо Димов, ст. асистент, Клиника по пулмология, ендокринология, професионални болести и нефрология, УМБАЛ „Стара Загора” – Стара Загора

Димо Димов

Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, e.mail: dmdimov65@yahoo.com

Дора Маринова

д-р Дора Маринова, Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет - София Кореспонденция: д-р Дора Маринова, СБАЛББ „Св. София”, 1612 София, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ 19, e-mail: dmusic@abv.bg

Елена Шопова

Д-р Елена Шопова -Управител на СБПФЗ «Св. Петка Българска» - ЕООД, гр. Велинград, обл. Пазарджик, тел: 0359/5 32 73

Елизабета Бачийска

д-р, зав. НРЛ по туберкулоза, Национален център по заразни и паразитни болести, Кореспонденция: д-р Елизабета Бачийска, Национален център по заразни и паразитни болести, НРЛ по туберкулоза, 1233 гр. София, бул. „Ген. Столетов” 44А, e-mail: elizabetbatchiiska@abv.bg