Автори

Х. Магнусен

Болница Гросхансдорф, Център по пневмология и гръдна хирургия, Вьорендам, Гросхансдорф, Германия;

Христо Йорданов

д-р Христо Йорданов, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София Кореспонденция: д-р Христо Йорданов, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София, бул. „Св. Георги Софийски” №3, 1606 София; e-mail: dr.hristo@abv.bg

Христо Йорданов

Христо Йорданов, д-р, Клиника по белодборни болести, Военномедицинска академия - София

Христо Кьосев

Христо Кьосев главен редактор на сп. Плейбой, България

Христо Метев

д-.р, СБАЛПФЗ ЕООД - Русе

Христо Фотев

Христо Фотев

Българският поет Христо Фотев е роден на 25 март 1934 г. в Истанбул . През 1940 г. семейството му се премества в Бургас. Завършил е фабрично-заводско училище в Сливен (1951), моряк на моторен кораб (1953-1954), художник в стенописно ателие в Ямбол (1961-1962), творчески секретар на дружеството на бургаските писатели (1964-1990), главен редактор на алманах Море (1990). Христо Фотев умира на 27 юли 2002 г.

Цанко Мондешки

д-р Цанко Мондешки, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет – София

Цаня Попова

д-р Цаня Попова, Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ”Д-р Г. Странски” Плевен

Цветан Велинов

Доц. д-р Цветан Велинов, д.м. – Началник на Централна лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Кореспонденция: Доц. д-р Цветан Велинов, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ЦЛМ, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, e-mail: tzv@mail.bg

Цветан Стоянов

Цветан Стоянов

Цветан Стоянов (1930-1971) - културолог, критик, писател, преводач