Автори

Станислав Иванов

Станислав Иванов, д-р, специализант в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София Кореспонденция: д-р Станислав Иванов, общопрактикуващ лекар, 25 ДКЦ – София, e-mail: staniiv@dir.bg; тел: 0888747690

Станислав Коцев

Инфекциозно отделение – МБАЛ „Пазарджик” АД

Станислав Янев

Кореспонденция: Станислав Янев, Лаборатория по лекарствена токсикология, Институт по невробиология, Българска академия на науките, София; YanevSG@gmail.com

Станислава Йорданова

НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Станислава Йорданова

Станислава Йорданова – биолог, НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Стефан Костянев

проф. д-р, дмн, ръководител на катедра по Патофизиолигия, Медицински Университет – Пловдив

Стефан Станимиров

д-р Стефан Станимиров, Клиника по пулмология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" – Плевен

Стоян Атанасов

Стоян Атанасов е професор, преподавател по френска литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Стоян Иванов

Стоян Иванов, д-р, д.м., доцент, СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет – София Кореспонденция: Доц. д-р Стоян Иванов, СБАЛББ „Св. София”, София

Стоян Иванов

доц. Стоян Иванов, д.м., Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Света София”, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София