Автори

Стоян Иванов

доц. Стоян Иванов, д.м., Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Света София”, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София

Стоян Тонев

Стоян Тонев, д-р, д.м., доц, Началник на Военномедицинска академия – София

Стоянка Владева

Стоянка Владева, д-р, д.м., Клиника по вътрешни болести, Тракийски университет – Стара Загора

Т. Бадаров

Т. Бадаров, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Таньо Стефанов

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Таньо Стефанов Бургасмед – гр. Бургас

Таня Стратева

гл. асистент, д-р, Катедра по микробиология, Медицински университет – София

Татяна Влайкова

Катедра по Химия и биохимия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Теменуга Маринова

Теменужка Веселинова

д-р Теменужка Веселинова, асистент в катедра "Патологоанатомия" - Медицински университет - Плевен

Тодор Кантарджиев

проф. д-р, директор на Национален център по заразни и паразитни болести