Автори

Савелина Поповска

Проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н., ръководител катедра "Патологоанатомия" - Медицински университет - Плевен

Светлана Велизарова

МБАЛББ”Света София” – Детска клиника Кореспонденция: доц. С. Велизарова,д.м., Детска клиника, МБАЛББ ”Света София”, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ №17 e-mail:velizarovasv@gmail.com

Светлана Цолова

д-р Светлана Цолова, специализант в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София

Свилен Георгиев

Свилен Георгиев, д-р, Клиника по офталмология, Военномедицинска академия – София

Севда Найденска

Севда Найденска, д-р, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София Кореспонденция: Д-р Севда Найденска, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, бул. Георги Софийски 3, София 1606; тел. 02 922 5615

Сергей Илиев

Доц. Сергей Илиев е началник на Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия към УМБАЛ – Плевен, председател на Етичната комисия към Българския лекарски съюз за област Плевен, поет, запален планинар и пътешественик.

Силва Андонова

Силва Андонова, д-р, д.м., ст. асистент, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Кореспонденция: Д-р Силва Андонова, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, бул. „Хр. Смирненски” № 1, 9010 Варна; e-mail: drsilva@abv.bg

Силвия Шопова

доц., д-р Силвия Шопова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Симон Аждерян

Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия - София Кореспонденция: Д-р Симон Аждерян, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия, София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3; е-mail: sajderian@gmail.com

Соня Тотева

доц. Соня Тотева, дм, директор на Държавна психиатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании – Суходол Кореспонденция: Доц. Соня Тотева, дм, директор на ДПБЛНА – Суходол, ул. Пиротска 117, София 1303, e-mail: dtoteva@abv.bg