Автори

Никола Иванов

литературен критик

Николай Кючуков

Клиника по пневмология и фтизиатрия „Проф. д-р Стефан Тодоров” – Плевен, УМБАЛ „ Д-р Георги Странски” – Плевен, ЕАД Кореспонденция: Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” - Плевен ЕАД, ул.”Владимир Вазов”81, Плевен 5800, тел./факс: 064 886 700, е-mail: pulmovan@gmail.com

Николай Янев

Николай Янев, студент, Медицински университет – Плевен Кореспонденция: Николай Янев, ул. „Борово” № 49, ап. 14, София; мобилен: 0887 437677

Николай Янев

д-р Николай Янев, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински Университет – Плевен

Нина Петкова

Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия - София

Огнян Георгиев

Огнян Георгиев

Огнян Георгиев, доц., д-р, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет, София

Окан Алиман

д-р, дм, Клиника по кардиология, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Каредад“

Отто Шох

Otto Schoch, Dr. Med. PhD, Pulmonary Divisions, Kantonsspital St. Gallen, Switzerland

Павлина Глоговска

д-р Павлина Глоговска, Клиника по пулмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” - Плевен

Панайот Ляков