Автори

Румен Бенчев

Проф. Румен Бенчев, председател на Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия Кореспонденция: проф. Румен Бенчев, Хил Клиник, бул „Александър Пушкин” 71, София 1618; е-mail: rbenchev@gmail.com

Румен Станчев

Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия - София

С. Андерсън

Клиника по респираторна медицина, Кемпърдаун, Австрали

Сава Василев

доц. д-р Сава Василев, преподавател по българска литература във Великотърновския университет, писател

Савелина Поповска

проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н., ръководител катедра "Патологоанатомия" - Медицински университет - Плевен

Светлана Цолова

д-р Светлана Цолова, специализант в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София

Свилен Георгиев

Свилен Георгиев, д-р, Клиника по офталмология, Военномедицинска академия – София

Севда Найденска

Севда Найденска, д-р, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София Кореспонденция: Д-р Севда Найденска, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, бул. Георги Софийски 3, София 1606; тел. 02 922 5615

Сергей Илиев

Доц. Сергей Илиев е началник на Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия към УМБАЛ – Плевен, председател на Етичната комисия към Българския лекарски съюз за област Плевен, поет, запален планинар и пътешественик.

Силва Андонова

Силва Андонова, д-р, д.м., ст. асистент, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Кореспонденция: Д-р Силва Андонова, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, бул. „Хр. Смирненски” № 1, 9010 Варна; e-mail: drsilva@abv.bg