Автори

Пламен Павлов

д-р Пламен Павлов, главен асистент, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет – Плевен Кореспонденция: Д-р Пламен Павлов, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет, ул. „Владимир Вазов” 81, 5800 Плевен; e-mail: plpavlov@abv.bg

Пламен Яковлиев

Пламен Яковлиев, д.м., Тракийски университет – Стара Загора Кореспонденция: Пламен Яковлиев, д.м., Тракийски университет – Стара Загора, e-mail: yakovliev@abv.bg

Р. Асенов

Р. Асенов, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Радка Христоскова

Радка Христоскова, Катедра по обща и клинична патология, Военномедицинска академия - София

Радослав Билюков

д-р Радослав Билюков, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет – София

Росен Петков

Доц. д-р Росен Петков КАИЛ СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет, София Кореспонденция: Доц. д-р Росен Петков, дм, СБАЛББ „Св. София”

Роси Радоева

Роси Радоева е лекар – терапевт във Варна, автор и идеен ментор на интернет-сайта на випуск 1980 на Медицински Факултет Варна: www.vipusk1980vmi.com

Росица Костова

Румен Асенов

д-р Румен Асенов, Клиника по гръдна хирургия; ВМА – София, 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ 3, e-mail: rumen.assenow@gmail.com

Румен Бенчев

Проф. Румен Бенчев, председател на Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия Кореспонденция: проф. Румен Бенчев, Хил Клиник, бул „Александър Пушкин” 71, София 1618; е-mail: rbenchev@gmail.com