Автори

М. Плочев

М. Плочев - Клиника по гръдна хирургия, *Секция по патология, СБАЛББ”Света София”, МУ-София

Маргарита Коева

проф. Маргарита Коева, д.н. DSc Маргарита Коева е дългогодишен изследвач и автор на пълна документация за няколко стотин възрожденски къщи и над 60 църковни сгради от периода на Българското Възраждане. Автор е на каталог на църквите от Възраждането публикуван през 2002 година . Работила e по конкретни проекти за консервация в НИПК Член на СОПК и на Националния комитет на ИКОМОС до 1998 година. Ръководител на секция по «Изкуство на Новото време» в Института по изкуствознание на БАН /1990-2001/, преподавател в НХА до 2005 г. Преподавател във ВСУ «Л.Каравелов» София 2006-2010, преподавател във ВСУ «Черноризец Храбър» Варна Старши научен сътрудник първа степен, доктор на архитектурните науки (1986). Дългогодишен сътрудник и ръководител на секция в Института за изкуствознание при Българската академия на науките. Хонорован преподавател в Националната художествена академия. Основни области на професионален интерес и научна работа: история и теория на архитектурата, българска църковна архитектура и изкуство и теория на опазването на архитектурното наследство. Автор на девет книги, над 60 студии и многобройни статии в научни сборници и списания. Участник в национални и международни симпозиуми и конференции с 48 доклада и научни съобщения. Награди Златна значка "Колю Фичето" на САБ 1970 г.; Награда на САБ за творчески постижения 1980 г.;Лауреат за наука на СНР 1978 г.;Плакет от Световното биенале на архитектурата 1984 г.; Награда на САБ за постижения в областта на църковната архитектура и изкуство 2004 г. Орден "Кирил и Методий" ІІ ст.1982 г.

Мариела Георгиева

Мариела Георгиева, АСМП Белодробни болести, Видин

Мария Анастасова-Постаджиян

Докторант, Клиника по белодробни болести, ВМА – София Кореспонденция: д-р Мария Анастасова-Постаджиян, Клиника по белодробни болести, ВМА – София, ул. „Св. Георги Софийски“ №3, maria_anastasova@hotmail.com

Мария Желева

Мария Желева, д-р, гл. асистент, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Мария Недкова

д-р Мария Недкова, Клиника по ревматология, Военномедицинска академия-София, ул.”Св.Георги Софийски” №3 1606 София, е-mail:mn1976@ abv.bg

Мария Токмакова

доц., д-р, дм, Клиника по кардиология, Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

Мартийн Шпраут

Program Development Centre, CIRO+, centre of expertise for chronic organ failure, Horn, the Netherlands, Секретар на Група 01.02 към Европейското Респираторно Общество: Рехабилитация & Хронични грижи (Rehabilitation & Chronic Care) Кореспонденция: Dr. Martijn A. Spruit, Program Development Centre, Hornerheide 1, 6085 NM, Horn, the Netherlands

Мартина Гълъбова

Мартина Гълъбова, д-р, гл. асистент, Първа детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна Кореспонденция: Д-р Мартина Гълъбова, УМБАЛ „Света Марина”, бул. „Христо Смирненски” 1, Катедра Педиатрия, Първа детска клиника, e-mail: galabova_m@yahoo.com

Мирослава Кадурина

Мирослава Кадурина, д-р, д.м., доц, Началник клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София