Автори

Мариела Георгиева

Мариела Георгиева, АСМП Белодробни болести, Видин

Мария Анастасова-Постаджиян

Докторант, Клиника по белодробни болести, ВМА – София Кореспонденция: д-р Мария Анастасова-Постаджиян, Клиника по белодробни болести, ВМА – София, ул. „Св. Георги Софийски“ №3, maria_anastasova@hotmail.com

Мария Желева

Мария Желева, д-р, гл. асистент, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Мария Недкова

д-р Мария Недкова, Клиника по ревматология, Военномедицинска академия-София, ул.”Св.Георги Софийски” №3 1606 София, е-mail:mn1976@ abv.bg

Мария Токмакова

доц., д-р, дм, Клиника по кардиология, Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

Мартийн Шпраут

Program Development Centre, CIRO+, centre of expertise for chronic organ failure, Horn, the Netherlands, Секретар на Група 01.02 към Европейското Респираторно Общество: Рехабилитация & Хронични грижи (Rehabilitation & Chronic Care) Кореспонденция: Dr. Martijn A. Spruit, Program Development Centre, Hornerheide 1, 6085 NM, Horn, the Netherlands

Мартина Гълъбова

Мартина Гълъбова, д-р, гл. асистент, Първа детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна Кореспонденция: Д-р Мартина Гълъбова, УМБАЛ „Света Марина”, бул. „Христо Смирненски” 1, Катедра Педиатрия, Първа детска клиника, e-mail: galabova_m@yahoo.com

Мирослава Кадурина

Мирослава Кадурина, д-р, д.м., доц, Началник клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София

Михаил Шиндов

д-р Михаил Шиндов, Отделение по функционална диагностика на сърдечно-съдовите и белодробни заболявания, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

Н. Янев

Клиника по пулмология, УМБАЛ – Плевен