Автори

К.Ф. Рабе

Департамент по пневмология, Лайденски университетски медицински център, Лайден, Холандия

Камелия Генова

д-р Камелия Генова, Отделение по образна диагностика и интервенционална рентгенология, Национална кардиологична болница, София, ул. Коньовица 65, София 1309

Камен Янков

Камен Янков, доц., Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет - Варна Кореспонденция: Камен Янков, e-mail: kamen_yankov@yahoo.com

Кирил Терзийски

Кирил Терзийски, д-р, Главен асистент, Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив Кореспонденция: Кирил Терзийски, Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, Пловдив 4002

Кирил Христозов

Кирил Христозов, д-р, д.м., доцент, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна

Конрад Блох

Konrad Bloch, Prof., Dr. Med, PhD, University Hospital of Zürich, Switzerland

Красимир Дамянов

Красимир Дамянов е роден на 25.03.1948 г. в София. Като студент заминава за Хавана, където учи в продължение на една година. Завършва строително инженерство в ИСИ (1974), работи на строежа на Аспаруховия мост във Варна, в Националния институт за паметниците на културата. Първият му сборник с разкази "Защо няма бог" излиза през 1981 г. Известно време живее на свободна практика във Варна, работи като редактор в издателство "Български писател". С втората си книга "Дяволски нокът" (1985) става член на Съюза на българските писатели, чийто днешен председател иска изключването му три години по-късно заради направено от Дамянов публично антипартийно изказване. Поканен от Валери Петров и Христо Ганев, Дамянов започва работа в Студия за игрални филми - като редактор и главен редактор на "Колектив 64", но през 1889 г. е принуден да напусне за "намеса в творческите планове на колектив 64" и "налагане на продуцентски принципи и материална отговорност" - обвинения, които скоро ще бъдат отправени към повечето от работещите в областта на изкуство в държавния сектор. Последната му книга е "Приказки за злояди деца" (1989), след която практически изчезва от литературната сцена. Става шофьор на такси и емигрира в Испания, връщайки се към предишната си професия. От 1990 г. живее в Мадрид, реставрира стари сгради, а от три години е стопанин и уредник на културния клуб-хотел "Артхостал" в Барселона. Романът "Дневникът на една пеперуда" е написан на испански език. Българското му издание в превод на автора се подготвя за печат от изд. "Факел експрес".

Кристин Григорова-Петрова

Кристин Григорова-Петрова, Катедра “Кинезитерапия и рехабилитация“, Национална Спортна Академия “В. Левски”, София

Л.М. Фабри

Департамент по Респираторни заболявания, Университет – Модена и Регион Емилия, Модена, Италия

Лилия Демиревска

Лилия Демиревска, д-р, Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия – София Кореспонденция: Д-р Лилия Демиревска, Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия – София, бул.”Св. Георги Софийски” № 3, 1606 София; e-mail: doctorlili@mail.bg