Весела Стойнова

InSpiro-4-2010_img_10

Възможности на образните методи за диагностика на вродените и придобити болести на белодробните съдове

В диференциалната диагноза на белодробните болести не бива да се забравят и различните процеси, засягащи белодробните съдове. Познаването на рентгеновия им образ ще доведе до по-ранното поставяне на диагнозата. Вродените аномалии на съдовете на белите дробове могат да се съчетават с бронхо-пулмонални аномалии или да се развиват самостоятелно. Те включват прекъсване или агенезия на главен / прочети повече