Владимир Ходжев

InSpiro-br2-2015.indd

GINA подход при тежка астма

Как да оценим тежестта на астмата в клиничната практика? Тежестта на астмата се оценява ретроспективно от нивото на лечение, необходимо за контрол на симптомите и екзацербациите. Тежестта на астмата не е статична величина и  може да се променя след месеци и години. Тежестта на астмата може да се оцени, когато пациентът е бил на редовно / прочети повече

Hodjav-fig1

Клинични характеристики на ХОББ – астма оverlap

Астма и ХОББ се считат за различни болести, но много пациенти имат характеристики и от двете съ­стояния. Тези болни могат да имат различно клинично представяне, еволюция и отговор към лечението1. За съжаление, болните с ХОББ – астма оverlap обикновено се изключват от клиничните проучвания2. Поради тази причина знаем сравнително малко за тези пациенти. В последните / прочети повече

Tiospir_InSpiro_Fig_1

Tiotropium Respimat: преди и след TIOSPIR

GOLD 2013 (преди TIOSPIR): Tiotropium, доставян чрез Respimat Soft Mist Inhaler се асоциира със сигнификантно увеличен риск от смъртност в сравнение с плацебо. Преди TIOSPIR С въвеждането на инхалаторен tiotropium веднъж дневно посредством HandiHaler в клиничната практика се постави началото на нова ера в лечението на пациентите с ХОББ1. Редица проучвания показаха, че Tiotropium HandiHaler / прочети повече

GLOW_Fif_1

Glycopyrronium при ХОББ: от GLOW1 до GLOW6

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с прогресивно ограничение на въздушния поток, което води да диспнея, намален физически капацитет, хронична кашлица и експекторация1. Бронходилататорите, включително дългодействащи­те мускаринови антагонисти (ДДМA), са в основата на настоящото фармакологично лечение на ХОББ. Gly­copyrronium е ДДМА, който се прилага веднъж дневно за лечение на ХОББ. Предходни проучвания са показали, / прочети повече

Revlar_Elipta_1

Комбинацията Fluticasone Furoate/Vilanterol: нова възможност за болните с ХОББ

От откриването на salbutamol през шестдесетте години не са преставали усилията за разработване на нови молекули с по-дълго действие, които осигуряват по-добър контрол на  симптомите и белодробната функция (БФ)1. През 1993 г. са представени salmeterol и formoterol с минимум 12 ч. продължителност на  действие. Слага се началото на терапията с дълго действащи β2агонисти (ДДБА) двукратно / прочети повече

InSpiro_Asthma_Phenotype_2_Fig_1

Астма: от фенотип към ендотип

Какво е фенотип и ендотип? Фенотип: видими структурни и функционални характеристики на един организъм, детерминирани от неговия генотип и модулирани от околната среда1. – фенотип –     – клинични характеристики –    -    - някои стабилни, други не –    -    -    - тригери –    -    -    - / прочети повече

InSpiro_COPD-Inflamation_1

Персистиращо системно възпаление при ХОББ: екстрапулмонални и пулмонални ефекти

ХОББ е често срещана, предотвратима и лечима болест, характеризираща се с постоянно ограничение на въздушния поток, което обикновено е прогресиращо, дори и при адекватно лечение, и е свързано с усилен възпалителен отговор в дихателните пътища 1. Възпалението при ХОББ е неутрофилно, с увеличен брой макрофаги и CD8+ T-лимфоцити. Тези клетки освобождават реактивни кислородни частици (ROS), / прочети повече

Фиг. 1. Небулизатор DeVillbiss № 40 (4).

Инхалаторна бронходилататорна терапия: кратки исторически бележки

Инхалаторни адренергични бронходилататори Ефедринът (симпатикомиметичен агент съдържащ се в растението Ephedra vulgaris) e известен в Китай още около 3000 г. преди н.е. Използван е като съставка на лекарството ma huang за лечение на астма. В края на XIX век започват да се изследват екстракти от надбъбречните жлези. Поради вазоконстрикторните им свойства се използват за лечение / прочети повече

Фиг. 1. Структура на бронхиалното дърво (Weibel) 8

Клинични аспекти на бронходилататорни тестове в диагнозата (и лечението) на обструктивните състояния

Бронходилатацията и свързаното с нея повишаване на експираторните дебити е явление, което може да ни помогне, както в разграничаването на различните обструктивни състояния, така и да предвиди успеха от бронходилататорната терапия. Бронходилататорните тестове (БДТ) често представляват част от функционалното изследване на дишането. Изборът на медикамент, доза и начин на приложение все още е решение, което / прочети повече

Взаимоотношения на макросистемите с клетъчното дишане и метаболизма.

Притоци на една и съща река ли са полевите и лабораторните тестове с натоварване?

Физическото натоварване дава възможност за изучаване на спрегнатия отговор на основните животоподдържащи системи (дихателна, сърдечно-съдова и кръвна) и напречно набраздената мускулатура към физически стрес1. Чрез отчитане на газовата обмяна в условията на повишени потребности се разкриват механизмите на тяхното взаимодействие с клетъчното дишане и метаболизма. Точната интерпретация на промените, които настъпват в организма по време / прочети повече