С. Стратиева

Съвременна диагностика на хроничния риносинуит с носна полипоза при възрастни

Г. Кукушев С. Стратиева Вл. Николов   Д-р Г. Кукушев, Клиника УНГ, ВМА-София Д-рС. Стратиева, Клиника „Нервни болести“, ВМА-София Вл. Николов, Клиника по Образна диагностика, ВМА-София     Хроничният риносинуит с носна полипоза при възрастни (ХРСП) е социалнозначимо заболяване. В САЩ процентът на тези пациенти е около 4%1. Стандартното лечение на ХРСП е комбинирано – хирургично / прочети повече