Росен Калпачки

Фотография

  Снимка: Росен Калпачки / прочети повече

Фотография: Росен Калпачки

  Снимка: Росен Калпачки / прочети повече

Неврологични прояви в острата фаза и неврологични последствия в късната фаза на продължителен Covid-19. Мозъчни инсулти и Covid-19

Пандемията COVID-19 продължава да се разпространява по целия свят. Високата вирулентност на вируса и сериозно увеличената смъртност и инвалидност наложиха много рестрикции и промени в здравните заведения. Наложи се преструктуриране на цялото здравеопазване по целия свят. Широкото разпространение на инфекцията, както и тежкото ѝ протичане, породиха голям интерес и нужда от подробно изучаване на болестта. / прочети повече

Амиотрофична латерална склероза и нейните белодробни аспекти

Амиотрофична латерална склероза (АЛС) представлява невродегенеративна болест, засягаща централния и периферния двигателен неврон. Известно е като болест на Charcot, който първи описва болестта, или като болест на Lou Gehrig – американски бейзболист, страдал от болестта.     Епидемиология   Среща се в целия свят. Честотата на болестта е 5 на 100 000 души, като 50 пъти / прочети повече

Туберозна склероза и лимфангиолейомиоматоза, мултидисциплинарен диагностичен и терапевтичен проблем

Какво представлява комплексът туберозна склероза?   Комплексът туберозна склероза (TSC) е генетично обусловен мултисистемен невро-кутанен синдром, характеризиращ се с класическа клинична триада на лицеви ангиофиброми, епилептични синдроми и умствена изостаналост. TSC е втората най-често срещана факоматоза след неврофиброматоза тип 1 и е резултат от дисфункции в клетъчната диференциация, пролиферация и миграция в ранните етапи на / прочети повече

Редки нарушения на дишането при нервни болести

Дихателният акт е основна жизнена функция на човешкия организъм, отговаряща за поддържането на редица компоненти от нормалната хомеостаза – алкално-киселинно равновесие, газообмен, поддържане концентрацията на газовете в кръвта и тъканите, терморегулация и имунна роля, предпазвайки ни от твърдите частици в атмосферния въздух, както и множеството микроорганизми, опитващи се да намерят дом в тялото ни. За / прочети повече

Да си добър невролог е състояние на духа

Преди доста години, на един летен медицински университет в Банско, се оказах лектор след председателя на пулмологичното дружество, тогава професор Коста Костов, и по тази причина изслушах неговата презентация. До този момент вярвах, че след студентската скамейка нито ще ми се наложи, нито ще пожелая да чуя лекция по белодробни болести. Някак си, не беше / прочети повече

Моята съдба…

6:20 всяка сутрин.     Време е за ставане. Ужасно ми се спи, но ставам.   И днес ме чакат. Нощният дежурен седи точно срещу мен на голямата кръгла маса. Започва поредният ден, но рапортът ме уверява, че битката не е спирала и през нощта. Тази нощ 17 линейки, но всички са осъмнали живи. Трима / прочети повече