Радослав Вълков

Арахнофобията — „близка“ и „далечна“

Използвани съкращения   CBT – когнитивно-поведенческа терапия fMRI – функционален ядрено-магнитен резонанс VR – виртуална реалност     Какво е арахнофобия?   Паяците са членестоноги, които принадлежат към разреда Araneae (същински паяци), погрешно приемани от мнозина за насекоми. Между двете групи животни има съществени анатомични разлики. Araneae наброяват близо 50 000 вида в света, нареждайки / прочети повече

Бръмбари и съдебна медицина

Използвани съкращения   AMП – антимикробни пептиди PMI(min) - минимален постмортем интервал     Българската насекомна фауна е една от най-забележителните в Европа и се откроява не само с таксономично разнообразие, но и особено интересни по значимост за човека насекоми. Много от тях имат специфична и рядко дискутирана роля. Бръмбарите, разред Твърдокрили (Coleoptera), са едни от / прочети повече

Възродената надежда

  Красивата пеперуда Proserpinusproserpina е получила името си от древноримска легенда. Наименувана е на Прозерпина, дъщеря на богинята на изобилието и плодородието – Церера. В древноримската митология Церера отчаяно търси отвлечената си дъщеря Прозерпина. Скърби много за нея – толкова много, че изпраща мор и глад на земята. Където стъпи, докато я търси – не / прочети повече

Избраник на дървото

Дървото е стожер на замечтано безвремие и безсмъртие. Със своето статично, причудливо съвършенство и застинало блажено съзерцание на света, то не е просто обект, а нашето мъдро начало. Като колос, който има свой собствен живот, не по-малко значим от нашия, дървото дава усещане за принадлежност към нещо голямо, отвъд границите на обозримото.       / прочети повече

Насекоми и хирургия

Използвани съкращения   НБК – недребноклетъчен белодробен карцином РАРП - роботно-асистирана радикална простатектомия CLSM - конфокална лазерна микроскопия µCT - компютърна рентгенова томография MIS - минимално инвазивна хирургия RAS - роботно-асистирана хирургия SEM - сканираща електронна микроскопия     Забележително свойство на ентомологията – науката, изучаваща насекомите, е възможността за практическата ѝ интеграция в живота ни. Както много други науки, тя / прочети повече

Природата – Вдъхновение и здраве

Радослав Вълков е учил специалност „зоология“ в Roehampton University, London. През 2010 г. e удостоен с престижното международно екологично признание „Млад природен фотограф на 2010“ от Акредитираната Институция за мениджмънт на околната среда и водите във Великобритания (CIWEM). Сътрудничи с най-големия в света тръст за защита на безгръбначните животни „Buglife“, за който активно пише блог / прочети повече