Пламен Титоренков

Синдром на комбинирани емфизем и белодробна фиброза

В януарския брой за 2010 г. на Европейския респираторен журнал с две кратки статии се насочва вниманието на лекарите пулмолози към една от т.нар. „болести сираци” (orphan diseases) – синдром на комбинирани емфизем и белодробна фиброза (СКЕБФ, combination of pulmonary fibrosis and emphysema, CPFE). Wiggins и сътр. през 1990 г. описват СКЕБФ за първи път. / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_80

Ciclesonide и бронхиална астма

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_15

Пулмо-ренални синдроми

Саркоидоза Саркоидозата (САР) е възпалителна болест, характеризираща се с образуването на неказеифициращи грануломи, предимно в белите дробове. Болестта е широко разпространена по света, без предпочитания на раса, пол или възраст. Мултисистемното й и разнообразно протичане може да засегне всеки орган и тя лесно пресича изкуствените граници на медицинските специалности, като се появява в кабинетите и / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_22

Синдром на Goodpasture

Въведение и понятия Синдромът на Гудпасчър (Goodpasture) (СГ) е епоним, който се използва, за да се опише триадата от дифузен белодробен кръвоизлив, гломерулонефрит и циркулиращи антитела (АТ) срещу гломерулната базална мембрана. През 1919 г. Ернест Гудпасчър за първи път описва случай на белодробен кръвоизлив и гломерулонефрит по време на грипна епидемия.2 Синдромът на Гудпасчър е / прочети повече

InSpiro_br1-2009-new2_img_12

История на откриването на атипичните причинители на респираторни инфекции

  Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophylla, Chlamydia (chlamydiophylla) pneumoniae Mycoplasma pneumoniae. Спада към клас Mollicutes, което означава мека кожа (Фиг. 1). Заедно с други членове на този клас (Acholeplasma, Anaeroplasma, Asteroleplasma, Spiroplasma и Ureaplasma) микоплазмите се характеризират с необичайно малък геном и с пълната липса на бактериална стена, изградена от пептидогликани. Вместо това те имат клетъчна / прочети повече