Милена Енчева

Консенсусна класификация на идиопатичните интерстициални пневмонии

Въпреки значителния прогрес в опитите за класифициране на идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП), липсата на международен стандарт води до разнообразни и объркващи диагностични критерии и терминология. Появата на високоразделителната компютърна томография (ВРКТ), прецизирането на патологоанатомичното определение на обикновената интерстициална пневмония (ОИП) и разбирането за прогностичното значение на отделянето на ОИП от останалите ИИП промениха из основи / прочети повече

Минищипкова биопсия, насочена чрез ендобронхиална ултрасонография, за биопсия на субкаринални маси при пациенти с ниска вероятност за недребноклетъчен белодробен карцином

Endobronchial ultrasound-guided miniforceps biopsy in the biopsy of subcarinal masses in patients with low likelihood of non-small cell lung cancer   Автори: Felix Herth, Ross Morgan, Ralf Eberhardt, Armin Ernst Департамент по пулмология и интензивна медицина, Тораксклиник, Университет в Хайделберг, Германия; Интервенционална пулмология, Beth Israel Deaconess Medical Center, Медицинско училище на Харвард, Бостът, Масачузетс, САЩ / прочети повече

Клинична класификация на пулмоналната хипертония

През 1998 г. на Втория световен симпозиум по пулмонална хипертония (ПХ) в Евиан, Франция, е предложена клинична класификация. Нейна цел е да индивидуализира различните категории, разделяйки сходствата в патофизиологичните механизми, клиничното представяне и терапевтичните възможности. Класификацията от Еви­ан е общоприета и широко разпространена в клиничната практика, особено в специализираните центрове. Използва се от Американската агенция / прочети повече

Пулмонална артериална хипертония: какво ново през 2007

Скрининг програми Известно е, че пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е трудна за диагноза. В ранните стадии на болестта пациентите общо взето са безсимптомни. Началните признаци, включващи диспнея, нетолеранс към физически усилия и умора, често са незабележими и могат да се приемат от лекарите като пациенти „извън форма”. По-късно симптомите често се свързват с по-разпространените сърдечносъдови / прочети повече

Безопасност на дългодействащите β-агонисти при стабилна ХОББ: системен обзор

Safety of long-acting β-agonists in stable COPD   Автори: Gustavo Rodrigo, Luis Nannini, Roberto Rodriguez-Roisin Спешно отделение, Централна болница, Монтевидео, Уругвай; Неврологично отделение, Университетска болница Г. Баигориа, Санта Фе, Аржентина; Пулмологична клиника, Институт по биомедицински изследвания, Университет на Барселона, Барселона, Испания Публикация в Chest 2008; 133:1079-1087   Някои проучвания подсказват, че употребата на дългодействащи β2-агонисти / прочети повече

Употреба на В-тип натриуретичен пептид за стратификация на риска при екзацербация на ХОББ

Use of B-type natriuretic peptide in the risk stratification of acute exacerbations of COPD   Автори: Daiana Stolz, Tobias Breidthardt, Mirjam Christ-Crain, Roland Bingisser, David Miedinger, Jörg Leuppi, Beat Mueller, Michael Tamm, Christian Mueller Отделение по вътрешни болести, Клиника по пулмология и клетъчна респирология, Университетска болница, Базел, Швейцария Публикация в Chest 2008; 133:1088-1094   При / прочети повече

Съвременните имунопатогенетични представи при туберкулоза моделират отношението между хазяин и патоген

В продължителната медицинска история на туберкулозата (ТБ) са създадени и утвърдени много модели, които в края на XX век обаче се оказаха неадекватни на модерните представи за инфекция с Mycobacterium tuberculosis и на нейното лечебно третиране. Това доведе до формиране на нови стандарти за диагноза, класифициране и лечение на туберкулозата и в частност – на / прочети повече

Компютъртомографски промени при обикновена интерстициална пневмония и отношението им към преживяемостта

Computed tomography findings in pathological usual interstitial pneumonia relationship to survival   Автори: H. Sumikawa, T. Johkoh, T. Colby, K. Ichikado, M. Suga, H. Taniguchi, Y. Kondoh, T. Ogura, H. Arakawa, K. Fujimoto, A. Inoue, N. Mihara, O. Honda, N. Tomiyama, H. Nakamura, N. Muller Клиника по радиология и медицинска физика, Медицински университет, Осака, Япония; / прочети повече

Неутрофилното възпаление на дихателните пътища при рефрактерна астма – мишена на лечение с clarithromycin

Clarithromycin targets neutrophilic airway inflammation in refractory asthma   Автори: J. Simpson, H. Powell, M. Boyle, R. Scott, P. Gibson Център по Медицина на съня и пулмология, Отделение по имунология и инфекциозни болести, Отделение по медицинска генетика, Университет на Нюкасъл, Австралия. Публикация в Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 148-155   Пациентите с / прочети повече

Ефект на infliximab при екстрапулмонална саркоидоза: резултати от рандомизирано проучване

Efficacy of Infliximab in extrapulmonary sarcoidosis: Results from a randomized trial   Автори: M. Judson, R. Baughman, U. Costabel, S. Flavin, K. Lo, M. Kavuru, M. Drent Отделение по пулмология и интензивна медицина, Медицински университет, Южна Каролина, САЩ; Отделение по пулмология и алергология, Есен, Германия; Отделение по пулмология, Екип по поведение при саркоидоза, Университет на / прочети повече