Луиш Фелипе Фонсека Рейс, PhD

Белодробната функция и връзката ѝ със силата на захвата и общата умора при пациенти, оцелели след COVID-19.

Кратко заглавие: Белодробна функция при пациенти, преживели COVID-19     Резюме   Въведение: Поради честото засягане на белите дробове от COVID-19, оценката на белодробните последици е от фундаментално значение при лица, оцелели от болестта. Ние си поставихме за цел да оценим белодробната функция на оцелелите от COVID-19 лица и на второ място да съпоставим тези / прочети повече