Иванка Гергова

sykr 79

Обоснована антимикробна терапия и рационална антибиотична политика през погледа на клиничния микробиолог

Иванка Гергова, Катедра Военна епидемиология и хигиена, ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител  на лаборатория „Микробиология”, Катедра „Военна епидемиология и хигиена”, Военномедицинска академия, София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606, София, e-mail: gergova.v@abv.bg     Въвеждането в клиничната практика на антимикробната терапия (АМТ) е едно от значимите достижения на медицината / прочети повече

tab 1 45

Етиологична структура и in vitro чувствителност към антимикробни средства на бактериални изолати от ДДП в клиники за интензивно лечение в МБАЛ София, ВМА, 2016-2017 г.

И. Гергова, Х. Манолов, В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева   И.Гергова, Х. Манолов – Катедра Военна епидемиология и хигиена – ВМА, София   В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева – Катедра Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител на лаборатория „Микробиология”, / прочети повече

Оценка in vitro активността на някои хинолонови производни и други антибактериални средства при проблемни болнични инфекции

Почти 80 години ни делят от началото на клиничното приложение на първите ефективни антимикробни средства – сулфонамидите. От тогава, по данни от литературата, са открити хиляди антимикробни препарати, като понастоящем повече от 100 от тях са в клинична употреба.14 Освен масово използуваните в клиничната практика бета-лактамни и аминогликозидни антибиотици, през последните 15-20 години бяха разработени / прочети повече

Бактериални инфекции при муковисцидоза

Муковисцидоза и бактериални инфекции на респираторния тракт Патологичните промени в белия дроб, който е един от основните засегнати органи, се проявяват изключително като хронични инфекции. Тези усложнения обуславят прогресивното влошаване на белодробната функция и въпреки че понастоящем средната продължителност на живота при пациенти с муковисцидоза е увеличена значително (главно поради подобряване на антимикробната терапия), хроничната / прочети повече