Проф. Галина Кирова-Недялкова

Белодробно засягане при системна склероза – позицията на рентгенолога

Използвани съкращения дкСС – дифузна кожна форма на системна склероза лкСС – лимитирана кожна форма на системна склероза ИББ – интерстициална белодробна болест ИБФ – идиопатична белодробна фиброза КТВР – компютърната томография с висока резолюция НСИП – неспецифична интерстициална пневмония ОИП – обикновена интерстициална пневмония СС – системна склероза ХП – хиперсензитивен пневмонит     / прочети повече

Фиг. 10

Образна диагностика в условията на COVID-19 пандемия

Г. Кирова Т. Ненкина   Обявената пандемия поради разпространението на COVID 19, причинено от коронавирус (SARS-CoV-2), нала га адаптиране на съществуващите правила за добра медицинска практика във всички сфери на здравеопазването. При относително късното въвличане на България в епидемията се очаква броят на клинично изявените случаи в страната да нараства, което поставя нови изисквания към / прочети повече

g Kirova

Комуникацията във времето на персонализираната медицина

Галина Кирова, гост-редактор     Първият брой за годината на всяко едно списание е символичен – той носи нови послания, нови  очаквания, но и като всеки последователен брой, носи и традицията на миналото. Приемам като специална чест и жест към специалността образна диагностика, поканата за гостредактор на първи брой на InSpiro за 2018 г.   / прочети повече

fig. 1 e 44

Интерпретация на образите при дифузни паренхимни белодробни болести или защо само образите не стигат?

Проф. Галина Кирова-Недялкова, началник на Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда, бул. „Н. Вапцаров“ 51Б, 1407 София, galinakirova@acibademcityclinic.bg     Дифузните паренхимни белодробни болести (ДПББ) съставляват голяма част от болестите на белите дробове и обхващат повече от 150 нозологични единици. Това са болести, които засягат главно поддържащата структура на белия дроб / прочети повече

fig 2 c 44

Патологични промени в медиастинума след оперативни и интервенционални процедури

Д-р Татяна Ненкина, Клиника по образна диагностика   Проф. Галинa Кирова, дм, Клиника по образна диагностика   Д-р Цветан Минчев, Клиника по гръдна хирургия   Д-р Петко Карагьозов, Клиника по вътрешни болести Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда   Кореспонденция: д-р Татяна Ненкина, Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда – София, бул. „Никола / прочети повече

dve dini

Две дини под една мишница

Наталия Младенова, Галина Кирова, Цветан Минчев, Полина Дакова   Наталия Младенова, лекар-ординатор, Клиника по образна диагностика; Галина Кирова, проф., дм, началник  Клиника по образна диагностика; Цветан Минчев, лекар-ординатор, началник Отделение гръдна хирургия; Полина Дакова, лекар-ординатор, началник Отделение клинична патология – Аджибадем-Сити Клиник, Токуда Болница   Кореспонденция: д-р Наталия Младенова, Клиника по образна диагностика, Аджибадем-Сити Клиник, / прочети повече

sm4-fig1ab

Новото в разбирането на интерстициалните болести на белия дроб – погледът на рентгенолога

  „There is no order in the world around us, we must adapt ourselves to the requirements of chaos instead” Kurt Vonnegut   Понятието интерстициални белодробни болести (ИББ) включва широка гама от остри, подостри и хронични увреди на поддържащата структура на белия дроб. Групата на интерстициалните пневмонии (ИП) е една от основните, характеризираща се с / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_7

Образната диагностика – задължителна в диагностичния алгоритъм

Скъпи колеги и приятели, С голямо удоволствие и немалка доза чувство за отговорност приех любезната покана да гостуваме в списание InSpiro с нашата позиция на рентгенолози. В продължение на много години работим заедно и сме доказали ползата от съвместното сътрудничество. Много преди мултидисциплинарният подход да стане моден, с някои от Вас ние го доказахме с / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_25

Диагностично поведение при белодробен карцином

Новото за мястото на образната диагностика   “Научният авторитет възтържествува единствено чрез присъщото си упование на разума. Освен това този авторитет се гради стъпка по стъпка… Той има думата единствено за онова, което изглежда научно утвърдимо към съответния момент и което представлява малък остров в океана на незнанието… Твърденията на науката носят предполагаем характер, основани / прочети повече