Георги Чалдъков

PRINCIPLES OF CELL BIOLOGY. Първият български учебник на английски по клетъчна биология за студенти по медицина, дентална медицина и биология. Както и за всички любознателни в биомедицинската наука и практика.

  Учебникът е издание на BioMedES Ltd., Aberdeen, United Kingdom.  www.BioMedEs.biz Директор на изданието е Професор Denys Wheatley – един от най-авторитетните клетъчни и канцер биолози в света. Връзката за учебника (online edition): PRINCIPLES OF CELL BIOLOGY, Chaldakov, George N. – Amazon.com Copyright © 2021 George Nikov Chaldakov. All rights reserved.     „Учебникът е / прочети повече

Десет години стигат

Януари 2020 Във Франция, Унгария, Чехия, Гърция, Чили, Ирак, Иран, Тунис, Хонгконг, Ливан… стотици хиляди хора са на площадите и улиците – протестират срещу високите данъци, корупцията и несправедливостта.   В България продължава колективната агорафобия (гръцки, страх да си на площада и други открити места). Ние нямаме колективна съпричастност, съдействие, сътрудничество, състрадание, съгласие, съединение – / прочети повече

Heart

METANOIA versus COVID-19

Уроци от български поет, японски професор, африкански деца и перуански евреин, сега от коронавирус: Ще ги научим ли?   Сълза – студено ми е в топлата ти сфера. Къде съм? (Може би във мярката доколко си моя – смъртно моя – чужда болко.) Христо Фотев, „Книга за свободата”   Това е трогателен глас от „интимната / прочети повече

Фиг. 1

Антивирусни препарати в условията на COVID-19 пандемия

Станислав Янев Георги Чалдъков   Научният потенциал на водещите страни в света е в надпревара за тестиране на наличния фармакологичен ресурс от регистрирани антивирусни средства при новата пандемична обстановка. Направени са над 80 клинични опити за оценка на ефективността на лечението срещу новия коронавирус: Sever Acute Respiratory Syndrome CoV-2 (SARS-CoV-2) (Фиг. 1). Това са антивирусни / прочети повече

celuvka rom

KISS-1* за клетъчна биология на фибропролиферативни болести

Д-р Георги Чалдъков, председател на Българското дружество по клетъчна биология, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Neurons that fire together, wire together – казано през 1949 г. от канадския невробиолог Donald Hebb, създател на associative learning.   В известна степен това е перифраза на латинската сентенция Repetitio est mater / прочети повече

34

СПРАВЕДЛИВОСТ???? Несправедливостта е Дамоклев меч над съвременното общество

Д-р Георги Чалдъков,   председател на Българското дружество по   клетъчна биология, Катедра по анатомия и   клетъчна биология, Медицински университет,   Варна,  E-mail: chaldakov@yahoo.com   Има ли справедливост, има и държава. Перифраза от Гаврил Кръстевич (InSpiro, брой № 2 (50), април 2019)   – Каква е формулата да останете съзидателен човек в тежко време? / прочети повече

uchastnici

Спасете затлъстелия човек (SOS за Homo obesus)

Ехо от Петия международен симпозиум по адипобиология и адипофармакология, 1 – 4 май 2019, Мéрида, Юкатан, Мексико   Д-р Георги Чалдъков, председател на Българското дружество по клетъчна биология, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Любознанието (eпистемофилия) прави силата   Адипобиологията е наука за функциите на адипозната (мастна) тъкан при / прочети повече

Watson

Джеймс Уотсън – от Нобел до persona non grata (по сценарий на суперлибералите)

Д-р Георги Чалдъков, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Обичам повече добрия китаец, отколкото лошия испанец. Федерико Гарсия Лорка   Джеймс Дюи Уотсън (James Dewey Watson) е роден на 6 април 1928 г. в Чикаго. На 15-годишна възраст става студент в University of Chicago, придобива BSc степен през 1947 / прочети повече

Pais Kant

Будният човек и крилете на любознанието

Георги Чалдъков   Д-р Георги Чалдъков, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Денят на народните будители – първи ноември – е честван за първи път в Пловдив през 1909 г.; от 1922 до 1945 г. е национален празник, прекъснат от комунистическия режим, и възстановен през 1992 г. „Подир делото / прочети повече

Агорафобия и малигнен конформизъм

Д-р Георги Чалдъков, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Това ламтене за облаги си остава типично за нашата интелигенция. д-р Кръстю Кръстев, списание „Мисъл”, 1898 г.   Човешкият организъм има вродена имунна система за защита срещу патогенни бактерии, вируси и паразити –нарича се pathogen-associated molecular patterns (PAMP) – това / прочети повече