Добри Хазърбасанов

InSpiro1-2011print_img_31

Непосредствени и отдалечени резултати от интервенционално лечение на високорискови пациенти с остра масивна белодробна емболия

Резюме За периода 01/2008 – 01/2010 г. в УБ”Св. Анна” третирахме с локална фибринолиза и тромбфрагментация 17 от общо 31 последователни пациенти с остър масивен белодробен тромбоемболизъм (БТЕ), преценени като високорискови според хемодинамиката и ехографската находка. Критерии за включване бяха клинични и ехограф­ски белези за висок риск от неблагоприятен изход, както следва: хемодинамична нестабилност – / прочети повече

Invozenka-fig2

Инвазивна оценка на болни с хронична тромбоемболична пулмонална хипертония

Хроничната тромбемболична пулмонална хипертония (ХТПХ) е следствие на поредица от емболии, водещи до обструкция на белодробното съдово русло. Целта на този текст е да опише ролята на инвазивното изследване за рационално терапевтично поведение при лечението на болни с ХТПХ според практиката на центрове, рутинно изследващи тези пациенти. Следва описание на методите за поставяне на точна / прочети повече