Бранимир Пенев

Компютър-томографска и магнитно-резонансна перфузия на белите дробове – функционалните възможности на „морфологичните” методи

Развитието на съвременните образни методи и нарасналите софтуерни възможности за постпроцесинг на образите отвориха нови хоризонти за морфологична и функционална оценка на различните органи и системи на човешкото тяло. Изследванията на степента на васкуларизация и доставката на кръв при различните патологични процеси понякога е важен фактор за определяне на диагнозата и терапевтичното поведение, както и / прочети повече