Андрей Галев

InSpiro-2-2010-print_img_71

Нови възможности в профилактиката на грипа

Грипът е остро инфекциозно заболяване, което се разпространява циклично във вид на епидемии, прерастващи в пандемии със сериозни здравни и социално-икономически последици за човешкото общество, посредством временната загуба на работна ръка и натоварването на здравните услуги.4 Броят на заболяванията от грип превишава неколкократно броя на всички останали инфекции, взети заедно.4 Цел на настоящата статия е / прочети повече