Академици по български

Брой № 3 (31) / юни 2015, Имуномодулатори, профилактика и антиоксиданти

Doro doraton (подаръкът е като стрела).

Гръцка мъдрост

 

Даването на награди, включително академични титли, e израз на признание за постигнати успехи – моралната дилема обаче е кой, на кого и кога ги раздават?

Накратко описвам един пример за новоизбран академик, който само три години устоя да е член-кореспондент и някой побърза да го номинира за академик на Българската академия на науките (БАН). По наукометрични показатели той е един от най-продуктивните български учени в биомедицинските науки – сравнително много статии и цитирания в peer-reviewing international journals, повечето от половината от които са публикувани обаче в периода, когато е заместник-декан и ректор – през  последните 15 години. Според онлайн „витрината“ на университета, на който е ректор, новоизбраният академик има 78 публикации през 2012-2015 г., тоест по 26 статии годишно! Общият брой на публикациите му е 262 – доста повече от този на Нобелистите за 2014 г. Мей-Брит Мозер и Едуард Мозер, които имат „само“ 111 статии, Нобеловият лауреат – 1986, Рита Леви-Монталчини има 135 публикации…

Заемани длъжности от новоизбрания академик (според онлайн данни на университета, на който е ректор)

От 1999 г. до 2003 г. е Заместник-декан по научната дейност на факултет в София. От 2003 г. до 2008 г. е Началник отдел “Международна интеграция и университетска политика“. От 21 февруари 2008 г. и досега е Ректор на университет в София (ІІ-ри мандат).

Награди – над 50, както пише в онлайн „витрината“ на университета

 • През 2006 г. е обявен за „Учен на годината” от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • През 2008 г. е награден с Юбилейна старопрестолна грамота „100 години независима българска държава” за особени заслуги и проявено родолюбие и патриотизъм, която е връчена от министър-председателя на България.
 • През 2010 г. е избран за Почетен Гражданин на град Враца.
 • През 2010 г. е избран за Почетен Гражданин на град Мизия.
 • През 2011 г. е присъдено почетното научно звание  „Доктор хонорис кауза” на Пловдивски университет.
 • През 2012 г. е награден с Почетен знак на гр. Русе.
 • През 2012 г.е избран за Почетен Гражданин на Община Горна малина.
 • През 2014 г.е избран за Почетен Гражданин на гр. Русе.
 • През 2014 г. става носител на „Награда за изключителни заслуги към университетa”.*
 • През 2014 г. за втори път е обявен за „Учен на годината” от МОН“.**
 • През 2015 г. е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” на Техническия университет, Варна.

 

Изводи

За учен в България, ако не е на висока ръководна длъжност, вероятността да бъде избран за академик е много малка, практически невъзможна. Това е много негативно явление в академичния живот на България: ставаш академик, доктор хонорис кауза и почетен гражданин много по-често, ако си декан, ректор, депутат или министър.

Време е да се променят правилата в Закона на БАН: учен в периода, когато е декан, ректор, депутат или министър, не може да бъде избиран за член-кореспондент и академик.

Защото „подаръкът е като стрела“, може да убие морала и така уверено да затънеш в блатото на „устойчивата аморалност“. Започваш да се самонадценяваш, да казваш, че университетът, на който си ректор, прави нещо много повече от другите български университети – дори повече от Харвардския университет, който отново е на първо място в листата на Times Higher Education (THE) WorldReputation Rankings-2015. А твоят университет не е дори сред първите 500-600 в света.***

Очевидно някой трябва да каже Calm down! на този новоизбран академик. Той ми напомни вихреното „израстване“ на ректора на така наречената (преди повече от 40 години) Медицинска академия, който от асистент за няколко години също стана академик.

 

____________

*О tempora, o mores! – носител на Награда за изключителни заслуги към университет, на който е ректор от 21 февруари, 2008 г. Наричам това „академичен нарцисизъм“.

**Повторно избран за „Учен на годината”! – липса на човешки и професионален морал е да приемаш такива награди при наличието на други български учени, като работeщите в престижни университети в света Михаил Давидов, Анастасия Стойкова, Крикор Дикранян, Мариана Сендова, Димитър Съселов, Илиян Иванов, Владо Кефалов, Илия Лефтеров…, които имат значими приноси с ясно очертани научни профили. И един български „недостатък“ – не са декани, ректори, депутати или министри.

*** И допускаш ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология втори мандат да е един сравнително слаб учен – при наличието на проф. Николай Лазаров, международно признат учен. В тази катедра и един друг голям учен – проф. Камен Узунов – остана до последните си дни недооценен от предишния ръководител на катедрата, с който сега взаимно ръководите тези неморални събития. Е, какво значение тогава има, че университетът ти е на 2-ро място по рейтинг в България и на 1033-то място в света на медицинските университети!


 

Вашият коментар